Купете време за себе си со часовниците на Оптил

Кога би можеле да го поделиме животот само на два дела, би го поделиле на време кое сакаме да го прескокнеме (ама не можеме), и време кое сакаме да го запреме.

Повеќе...