Едукативно-забавен портал на Град Прилеп

10bez10.com

17°

Временска прогноза

17° 25.09 / Вто
11° 26.09 / Сре
12° 27.09 / Чет
14° 28.09 / Пет
15° 12°29.09 / Саб
14° 11°30.09 / Нед
21° 01.10 / Пон

Банкометар

Банкометар

10bez10.com

Содржина

Содржина

Области, населби и знаменитости

Мало Руфци

Селото лежи на граница на брдско земјиште на југ и рамно земјиште на север.Околни населби се Штавица, Алинци, Чумово и Шелеврци. Во Мало Руфци постојат две послаби чешми и неколку бунари.

Повеќе...

Чумово

Тоа е потпланинско село југоисточно од Прилеп. Околни населби се : Прилепец, Волково, Штавица и Мало Руфци. Водата за пиење се добива од два извори кои избиваат во самата населба

Повеќе...

Старо Лагово

Селото лежи 7 км јужно од Прилеп. Околни населби се : Ново Лагово, Волково, Чумово и Беровци. Во населбата избиваат три извори, кои во лето пресушуваат.

Повеќе...

Прилепец

Селото е вовлечено во една сува долина. Вотаа долина населбата е отворена према запад, додека од останатите страни е затворено со високо земјиште.

Повеќе...

Волково

Волково е мало потпланинско село. Лежи југоисточно од Прилеп, измеѓу Лагово, Прилепец, Чумово и Селце. Источно од Волково е планинска падина...

Повеќе...

Ново Лагово

Селото лежи 5км југоисточно од Прилеп покрај патот Прилеп - Битола.Околни населени места се: Старо Лагово на југоисток,Волково на Исток, Беровци и Галичани на Југозапад.

Повеќе...

Селце (прилепско)

Мало населено место во близината на Прилеп.Наносното земјиште запдно од селце е ниви под тутун, жито и лозја.

Повеќе...

Лениште

Лениште лежи северо-источно од Прилеп, а десно од патот кој води за Кавадарци. Најблиски населби се Плетвар и Селце. Лениште лежи северо-источно од Прилеп, а десно од патот кој води за Кавадарци. Најблиски населби се

Повеќе...

Оревоец

Положба и тип: Селото лежи северо-источно од Прилеп, во подножјето на карпесто извишениот Неврокоп (1330 м). Обработливата земја претежно лежи на југозапад, околу патот за Прилеп. Околни

Штавица

Положба и тип Тоа е планинско село помеѓу Чумово на север Марул на југ и Мало Руфци на запад.

Повеќе...

Плетвар

Положба и тип: Плетвар е познато прилепско село. Лежи покрај рутата Прилеп-Кавадарци на плетварски превој, висок 988 метри.

Повеќе...

Реклама